Giới thiệu về dự án link rút gọn - ngan.link

Dự án ngan.link xuất phát từ mục tiêu phục vụ người dùng càng nhiều càng tốt và phục vụ những người có những con mắt thẩm mỹ khi trình bày văn bản mà ngại đưa vào các đường link dài hoặc ngại nhúng link vào các từ khoá. 

Dự án ngan.link cũng phục vụ những người làm SEO có nhu cầu đưa link tự nhiên nhưng link lại phải thân thiện với người dùng.

Chính vì mục tiêu đơn giản vậy nên bài giới thiệu mô tả cũng đơn giản như thế này.

Nếu cần rút gọn link:

- Đơn giản, phù hợp thẩm mỹ và dễ hiểu.

- Không thích quảng cáo.

- Thích thân thiện với người dùng.

Chỉ cần đơn giản là truy cập vào ngan.link ( link ngắn ) 

Published on: 8/30/21, 9:06 AM