Điểm tin ngày 22/09/2021

Điểm tin ngày 22/09/2021

1.Nhiều nhà đầu tư cho biết họ sẽ mua bitcoin ngay khi vụ nổ Evergrande bung lụa.

2.Solana cho rằng sự cố ngừng hoạt động phần lớn là do tấn công từ chối dịch vụ DDOS nhắm mục tiêu đến việc cung cấp DEX.

3.Văn phòng của Thượng nghị sĩ Warren bối rối MakerDAO vì dự án thất bại năm 2016 The DAO

4.Người dùng ví Robinhood sắp được sử dụng full dịch vụ rút tiền từ ví.

5.Từ tháng 2, tất cả cộng đồng dùng máy đào có tổng tích luỹ là 600 củ Bi đen.

6.Ngân hàng BGT Brazil ra mắt ứng dụng tiền điện tử.

7.Binance ngừng dịch vụ Future và BO ở Úc. 

8.Deutsche Boerse ra mắt Solana và Polkadot ETN của VanEck

9.PayPal phát hành ứng dụng tiêu dùng mới cho tiền điện tử, tiền tiết kiệm và tiền gửi trực tiếp

10.Ngân hàng trung ương Ukraine thúc đẩy quy định Bitcoin 'công bằng'


Dự đoán điểm ra vào và dừng lỗ của BTC, ADA, BCH, BAT, DASH, ETH, XRP, LINK, DOT, EOS, DOGE, LTC, XLM, XMR, ZEC, XTZ dùng cho cả SPOT lẫn Future.

1.BTC Long 45301 SL 43890 TP chờ tín hiệu Short. BTC Short 43890 SL 45301 TP chờ tín hiệu Long.

2.ADA Long 2,3099 SL 2,2096 TP chờ tín hiệu Short. ADA Short 2,2096 SL 2,3099 TP chờ tín hiệu Long.

3.BCH Long 580 SL 522 TP chờ tín hiệu Short. BCH Short 522 SL 580 TP chờ tín hiệu Long.

4.BAT Long 0,6997 SL 0,666 TP chờ tín hiệu Short. BAT Short 0,666 SL 0,6997 TP chờ tín hiệu Long.

5.DASH Long 188 SL 178 TP chờ tín hiệu Short. DASH Short 178 SL 188 TP chờ tín hiệu Long.

6.ETH Long 3236 SL 3117 TP chờ tín hiệu Short. ETH Short 3117 SL 3236 TP chờ tín hiệu Long.

7.XRP Long 1,0175 SL 0,9624 TP chờ tín hiệu Short. XRP Short 0,9624 SL 1,0175 TP chờ tín hiệu Long.

8.LINK Long 25,68 SL 24,18 TP chờ tín hiệu Short. LINK Short 24,18 SL 25,68 TP chờ tín hiệu Long.

9.DOT Long 32 SL 30 TP chờ tín hiệu Short. DOT Short 30 SL 32 TP chờ tín hiệu Long.

10.EOS Long 4,41 SL 4,19 TP chờ tín hiệu Short. EOS Short 4,19 SL 4,41 TP chờ tín hiệu Long.

11.DOGE Long 0,2301 SL 0,2139 TP chờ tín hiệu Short. DOGE Short 0,2139 SL 0,2301 TP chờ tín hiệu Long.

12.LTC Long 171 SL 162 TP chờ tín hiệu Short. LTC Short 162 SL 171 TP chờ tín hiệu Long.

13.XLM Long 0,2999 SL 0,2825 TP chờ tín hiệu Short. XLM Short 0,2825 SL 0,2999 TP chờ tín hiệu Long.

14.XMR Long 250 SL 238 TP chờ tín hiệu Short. XMR Short 238 SL 250 TP chờ tín hiệu Long.

15.ZEC Long 128 SL 121 TP chờ tín hiệu Short. ZEC Short 121 SL 128 TP chờ tín hiệu Long.

16.XTZ Long 5,77 SL 5,44 TP chờ tín hiệu Short. XTZ Short 5,44 SL 5,77 TP chờ tín hiệu Long.

Published on: 9/22/21, 5:24 AM