Điểm tin Crypto ngày 23/09/2021

1.Nhiều người 'Sợ hãi tột độ' khi giá Bitcoin giảm xuống dưới 40 nghìn đô la ... và sau đó bật lên. Riêng ad thấy bình thường nhé.

2.Khai thác bitcoin ước tính chiếm 0,9% lượng khí thải carbon toàn cầu vào năm 2030

3.Chủ tịch SEC so sánh stablecoin với chip poker trong sòng bạc

4.Các hợp đồng thông minh sắp đến với Bitcoin thông qua Máy tính Internet của Dfinity

5.Người sáng lập Cardano nói gì về các dự án “phi đạo đức” trên blockchain: Theo định nghĩa, nếu đó là cơ sở hạ tầng mở, người tốt và người xấu đều có quyền truy cập bình đẳng. 
Sự quản lý của cộng đồng, quy định và những thứ khác sẽ xuất hiện để giúp loại bỏ tác nhân xấu.

6.Dữ liệu gần đây từ chỉ số Sợ hãi & Tham lam chỉ ra rằng thị trường crypto đang trải qua giai đoạn cực kỳ sợ hãi với điểm số thấp nhất trong vài tháng qua là 21/100. Đã đến lúc gom hàng?

7.Các chuyên gia cho rằng “Thị trường NFT đã chết” khi doanh số sụt giảm nghiêm trọng

8.Kava chào đón người dùng Defi chính thống bằng Quỹ Ignition trị giá 185 triệu đô la

9.Cơ quan Tiền tệ Hoàng gia Bhutan sẽ bắt đầu thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số của mình thông qua hợp tác với Ripple.

10.Swipe (SXP) có vẻ đã kết thúc điều chỉnh và đang nhắm tới mức cao hơn


Dự đoán điểm ra vào và dừng lỗ của BTC, ADA, BCH, BAT, DASH, ETH, XRP, LINK, DOT, EOS, DOGE, LTC, XLM, XMR, ZEC, XTZ dùng cho cả SPOT lẫn Future.

1.BTC Long 45301 SL 43890 TP chờ tín hiệu Short. BTC Short 43890 SL 45301 TP chờ tín hiệu Long.
Đã cắn Short.

2.ADA Long 2,3099 SL 2,2096 TP chờ tín hiệu Short. ADA Short 2,2096 SL 2,3099 TP chờ tín hiệu Long.
Đã cắn Short. 

3.BCH Long 580 SL 522 TP chờ tín hiệu Short. BCH Short 522 SL 580 TP chờ tín hiệu Long.

4.BAT Long 0,6997 SL 0,666 TP chờ tín hiệu Short. BAT Short 0,666 SL 0,6997 TP chờ tín hiệu Long.
Đã cắn Short.

5.DASH Long 188 SL 178 TP chờ tín hiệu Short. DASH Short 178 SL 188 TP chờ tín hiệu Long.
Đã cắn Short.

6.ETH Long 3236 SL 3117 TP chờ tín hiệu Short. ETH Short 3117 SL 3236 TP chờ tín hiệu Long.
Đã cắn Short.

7.XRP Long 1,0175 SL 0,9624 TP chờ tín hiệu Short. XRP Short 0,9624 SL 1,0175 TP chờ tín hiệu Long.
Đã cắn Short nhưng lại dính SL, hiện tại đang chạy Long. Nếu chưa có lệnh thì đặt như trên.

8.DOT Long 32 SL 30 TP chờ tín hiệu Short. DOT Short 30 SL 32 TP chờ tín hiệu Long.
Đã cắn Short và dính SL. Hiện tại đang chạy Long. Các lệnh trên vẫn đặt lại được nếu chưa đặt.

9.LINK Long 25,68 SL 24,18 TP chờ tín hiệu Short. LINK Short 24,18 SL 25,68 TP chờ tín hiệu Long.
Đã cắn Short.

10.EOS Long 4,41 SL 4,19 TP chờ tín hiệu Short. EOS Short 4,19 SL 4,41 TP chờ tín hiệu Long.
Đã cắn Short.

11.DOGE Long 0,2301 SL 0,2139 TP chờ tín hiệu Short. DOGE Short 0,2139 SL 0,2301 TP chờ tín hiệu Long.
Đã cắn Short.

12.LTC Long 171 SL 162 TP chờ tín hiệu Short. LTC Short 162 SL 171 TP chờ tín hiệu Long.
Đã cắn Short

13.XLM Long 0,2999 SL 0,2825 TP chờ tín hiệu Short. XLM Short 0,2825 SL 0,2999 TP chờ tín hiệu Long.
Đã cắn Short

14.XMR Long 250 SL 238 TP chờ tín hiệu Short. XMR Short 238 SL 250 TP chờ tín hiệu Long.
Đã cắn Short nhưng lại dính SL, hiện tại đang chạy Long. Nếu chưa có lệnh thì đặt như trên.

15.ZEC Long 128 SL 121 TP chờ tín hiệu Short. ZEC Short 121 SL 128 TP chờ tín hiệu Long.
Đã cắn Short. 

16.XTZ Long 5,77 SL 5,44 TP chờ tín hiệu Short. XTZ Short 5,44 SL 5,77 TP chờ tín hiệu Long.
Đã cắn Short nhưng lại dính SL, hiện tại đang chạy Long. Nếu chưa có lệnh thì đặt như trên.

Published on: 9/23/21, 3:41 AM