Điểm tin ngày 26/09/2021

Điểm tin ngày 26/09/2021

1.Người quản lý danh mục đầu tư cho TWC Group cho biết họ nhận được nhiều câu hỏi về cho vay tiền điện tử. Đây là một điều tốt cho tương lai của các quỹ trái phiếu.

2.13 thị trường NFT lớn nhất thế giới crypto: OpenSea, Axie Infinity Marketplace, CryptoPunks / Larva Labs, NBA Top Shot Marketplace, Rarible, SuperRare, KnownOrigin,

Foundation, MakersPlace, Nifty Gateway, BakerySwap, Binance NFT Marketplace, Solanart.

3.Pool khai thác Ethereum lớn nhất ngừng cung cấp dịch vụ cho các thợ đào Trung Quốc sau động thái của PBoC.

4.Bitcoin luôn comeback ngoạn mục sau 19 FUD Trung Quốc trong 12 năm qua

5.Axie Infinity đạt doanh số 2 tỏi Biden.

6.Rapper Snoop Dogg tái tạo dinh thự ngoài đời thực của mình trong Metaverse của The Sandbox.

7.364.664 ETH đã bị đốt theo cơ chế burning mới, hơn 26% nguồn cung ETH khóa trong hợp đồng thông minh (7,77M) và giờ đây lượng ETH bị khóa trong Defi đạt mức cao nhất

lịch sử (7,8M) nhưng giá vẫn không tăng.

8.Dữ liệu phái sinh cho thấy Solana (SOL) đã đạt đến đỉnh ngắn hạn.

9.1/3 dân số Salvador “tích cực” sử dụng ví Chivo.

10.Danh mục đầu tư tiền điện tử trung bình của Úc đã tăng 258% trong năm tài chính 20-21, khảo sát tiết lộ

Dự đoán điểm ra vào và dừng lỗ của BTC, ADA, BCH, BAT, DASH, ETH, XRP, LINK, DOT, EOS, DOGE, LTC, XLM, XMR, ZEC, XTZ dùng cho cả SPOT lẫn Future.

1.BTC Long 44569 SL 43001 TP chờ tín hiệu Short. BTC Short 43001 SL 44569 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short và đang dương. Update SL là 44569.

2.ADA Long 2,2695 SL 2,1174 TP chờ tín hiệu Short. ADA Short 2,1174 SL 2,2293 TP chờ tín hiệu Long.

Long và Short đều bị hit SL. HIện tại đang chạy Long và dương. SL update là 2,1174.

3.BCH Long 548 SL 522 TP chờ tín hiệu Short. BCH Short 522 SL 548 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short và đang dương update SL 548.

4.BAT Long 0,6913 SL 0,6549 TP chờ tín hiệu Short. BAT Short 0,6549 SL 0,6913 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short và đang dương update SL 0,6913.

5.DASH Long 179 SL 168 TP chờ tín hiệu Short. DASH Short 178 SL 168 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short và đang dương update SL 179.

6.ETH Long 3102 SL 2966 TP chờ tín hiệu Short. ETH Short 2966 SL 3102 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short và đang dương.

7.XRP Long 1,0175 SL 0,9624 TP chờ tín hiệu Short. XRP Short 0,9624 SL 1,0175 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short nhưng lại dính SL, hiện tại đang chạy Long. Nếu chưa có lệnh thì đặt như trên.

8.DOT Long 30 SL 28 TP chờ tín hiệu Short. DOT Short 28 SL 30 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short.

9.LINK Long 25,43 SL 24,07 TP chờ tín hiệu Short. LINK Short 24,07 SL 25,43 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short.

10.EOS Long 4,02 SL 3,96 TP chờ tín hiệu Short. EOS Short 3,96 SL 4,02 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short.

11.DOGE Long 0,2228 SL 0,2082 TP chờ tín hiệu Short. DOGE Short 0,2139 SL 0,2301 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short.

12.LTC Long 164 SL 156 TP chờ tín hiệu Short. LTC Short 156 SL 164 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short

13.XLM Long 0,2945 SL 0,2780 TP chờ tín hiệu Short. XLM Short 0,2780 SL 0,2945 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short và đang dương.

14.XMR Long 250 SL 238 TP chờ tín hiệu Short. XMR Short 238 SL 250 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short nhưng lại dính SL, hiện tại đang chạy Long. Nếu chưa có lệnh thì đặt như trên.

15.ZEC Long 128 SL 121 TP chờ tín hiệu Short. ZEC Short 121 SL 128 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short.

16.XTZ Long 6,61 SL 6,33 TP chờ tín hiệu Short. XTZ Short 6,33 SL 6,61 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short nhưng lại dính SL, hiện tại đang chạy Long. Long đã update SL.

Published on: 9/26/21, 3:47 AM