ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CRYPTO 24H QUA - NGÀY 28/09/2021

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CRYPTO 24H QUA - NGÀY 28/09/2021

- Người dùng Coinbase có thể chọn gửi ngân phiếu trực tiếp vào tài khoản

- Bitfinex đã trả một khoản phí khổng lồ 23 triệu đô la để gửi 100 nghìn đô la Mỹ

- Giữa sự quan tâm ngày càng tăng đối với việc sử dụng tiền điện tử trong trò chơi, vườn ươm và bệ phóng này giúp người chơi kiếm tiền

- Binance chặn tiền gửi fiat và spot với người dùng Singapore

- Cardano để kích hoạt stablecoin DeFi mới với Coti

- Huobi vạch ra kế hoạch cho các nhà đầu tư Trung Quốc sau khi ngừng giao dịch tiền điện tử

- Khối lượng giao dịch 24h trên dYdX đạt $ 4,3 tỷ, nhiều hơn Coinbase 15% trong bối cảnh FUD Trung Quốc.

- Kucoin thông báo niêm yết RMRK vào 18h ngày mai (28/9) với cặp RMRK/USDT.

- Các báo cáo ghi nhận mức tăng trưởng 175% trong giao dịch crypto trong năm tài chính. Đáng chú ý là Úc có số lượng nhà đầu tư trong độ tuổi 25-44 cao nhất. Ngược lại, chỉ có 2% nhà đầu tư tiền điện tử trong độ tuổi 65+.

P/s: Nếu nội dung hữu ích, đừng tiếc 1 LIKE, 1 SHARE, 1 COMMENT ủng hộ.

Dự đoán điểm ra vào và dừng lỗ của BTC, ADA, BCH, BAT, DASH, ETH, XRP, LINK, DOT, EOS, DOGE, LTC, XLM, XMR, ZEC, XTZ dùng cho cả SPOT lẫn Future.

1.BTC Long 44569 SL 43001 TP chờ tín hiệu Short. BTC Short 43001 SL 44569 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short và đang dương. Update SL là 44569.

2.ADA Long 2,2695 SL 2,1174 TP chờ tín hiệu Short. ADA Short 2,1174 SL 2,2293 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short.

3.BCH Long 548 SL 522 TP chờ tín hiệu Short. BCH Short 522 SL 548 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short và đang dương update SL 548.

4.BAT Long 0,6850 SL 0,6524 TP chờ tín hiệu Short. BAT Short 0,6524 SL 0,6850 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short đang dương.

5.DASH Long 175 SL 165 TP chờ tín hiệu Short. DASH Short 175 SL 165 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short và đang dương update SL 179.

6.ETH Long 3102 SL 2966 TP chờ tín hiệu Short. ETH Short 2966 SL 3102 TP chờ tín hiệu Long.

Short dính SL. Long đang dương.

7.XRP Long 1,0175 SL 0,9624 TP chờ tín hiệu Short. XRP Short 0,9624 SL 1,0175 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short nhưng lại dính SL, hiện tại đang chạy Long. Nếu chưa có lệnh thì đặt như trên.

8.DOT Long 31,75 SL 28,54 TP chờ tín hiệu Short. DOT Short 28,54 SL 31,75 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short đang dương.

9.LINK Long 25,43 SL 24,07 TP chờ tín hiệu Short. LINK Short 24,07 SL 25,43 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short.

10.EOS Long 4,02 SL 3,96 TP chờ tín hiệu Short. EOS Short 3,96 SL 4,02 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short và đang dương.

11.DOGE Long 0,2228 SL 0,2082 TP chờ tín hiệu Short. DOGE Short 0,2139 SL 0,2301 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short.

12.LTC Long 161 SL 153 TP chờ tín hiệu Short. LTC Short 153 SL 161 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short

13.XLM Long 0,2892 SL 0,2738 TP chờ tín hiệu Short. XLM Short 0,2738 SL 0,2892 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short và đang dương.

14.XMR Long 250 SL 238 TP chờ tín hiệu Short. XMR Short 238 SL 250 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short nhưng lại dính SL, hiện tại đang chạy Long. Nếu chưa có lệnh thì đặt như trên.

15.ZEC Long 128 SL 121 TP chờ tín hiệu Short. ZEC Short 121 SL 128 TP chờ tín hiệu Long.

Đã cắn Short.

16.XTZ Long 7,04 SL 6,33 TP chờ tín hiệu Short. XTZ Short 6,33 SL 7,04 TP chờ tín hiệu Long.

Chốt lời Long. Chạy Short đang dương.

Published on: 9/28/21, 3:08 AM